நிண்டெண்டோ ஸ்விட்ச் – நிண்டெண்டோ – நிண்டெண்டோ

ஜூன் 14, 2019 இல் வெளியிடப்பட்டது

நிண்டெண்டோ ஸ்விட்ச் அங்கு ஒவ்வொரு அப்பாவுக்கும் ஒரு விளையாட்டு உண்டு. இந்த தந்தையின் தினம், நீங்கள் விளையாட விரும்பும் மக்களுடன் நேசிக்கும் விளையாட்டுகளை விளையாடுங்கள்.

மேலும் நிண்டெண்டோ வேடிக்கையாக பதிவு! https://goo.gl/HYYsot

அனைத்திற்கும் Nintendo.com ஐப் பார்வையிடவும்! http://www.nintendo.com/

Facebook இல் நிண்டெண்டோ போன்றது: http://www.facebook.com/Nintendo

Twitter இல் எங்களைப் பின்தொடரவும்: http://twitter.com/NintendoAmerica
Instagram இல் எங்களைப் பின்தொடரவும்: http://instagram.com/Nintendo
Pinterest இல் எங்களை பின்பற்றவும்: http://pinterest.com/Nintendo

admin Author