ஜல்டாவின் புராணத்திற்கான தொடர்ச்சி: காட்டு மூச்சு – முதல் பார் டிரெய்லர் – நிண்டெண்டோ

發佈日期: 2019年6月11日

தி லெஜண்ட் ஆஃப் ஜெல்டாவின் தொடர்ச்சியானது: நித்தியின் சுவாசத்திற்கு இப்போது காட்டு மூச்சு!

நிண்டெண்டோ E3 கவரேஜ்: http://e3.nintendo.com

#Zelda #BreathoftheWild #NintendoSwitch # E32019

மேலும் நிண்டெண்டோ வேடிக்கையாக பதிவு! https://goo.gl/HYYsot

அனைத்திற்கும் Nintendo.com ஐப் பார்வையிடவும்! http://www.nintendo.com/

Facebook இல் நிண்டெண்டோ போன்றது: http://www.facebook.com/Nintendo

Twitter இல் எங்களைப் பின்தொடரவும்: http://twitter.com/NintendoAmerica
Instagram இல் எங்களைப் பின்தொடரவும்: http://instagram.com/Nintendo
Pinterest இல் எங்களை பின்பற்றவும்: http://pinterest.com/Nintendo

admin Author